REZERVACIJE

Karte se mogu kupiti na biletarnici Kulturnog centra Zrenjanina svakog radnog dana od 10h do 12h i od 18h do 20h.
Rezervacije možete izvršiti pozivanjem biletarnice Kulturnog centra na telefon 023/566-712
Kupovinom većeg broja karata ostvarujete pravo na popuste, ukoliko je KCZR glavni organizator događaja:
-Za kupljenih 20 karata, ostvarujete pravo na 2 besplatne karte;
-Za kupljenih 40 karata, ostvarujete pravo na 4 besplatne karte;
-Za kupljenih 60 karata, ostvarujete pravo na 20% popusta;
-Za kupljenih 80 karata, ostvarujete pravo na 30% popusta;
-Za kupljenih 100 i više karata, ostvarujete pravo 50% popusta.

Rezervisane karte se moraju preuzeti najkasnije 48 sati pre početka događaja.