Uslovi korišćenja

Uslovi korišćenja i pravila sadržana u ovom dokumentu se odnose na sve posetioce i korisnike sajta Kulturnog centra Zrenjanina u daljem tekstu KCZR.

Korišćenjem sajta, prihvatate i slažete se sa svim pravilima i uslovima, koji s vremena na vreme mogu biti izmenjeni i objavljeni ovde bez predhodnog obaveštavanja. Potrebno je da ovu stranicu posećujete periodično.

SADRŽAJ SAJTA I INFORMACIJE O AUTORSKIM PRAVIMA

Slažete se da nećete reprodukovati, distribuirati, prodavati, trgovati ili eksploatisati u bilo koje komercijalne svrhe sadržaj ovog sajta.

Slažete se da se nećete mešati ili poremetiti usluge sajta, sigurnosni sistem sajta ili sadržaj sajta.

Administratori sajta KCZR konstantno rade na održavanju tačnosti informacija prikazanim na sajtu. Međutim, sajt ne može da garantuje da su svi opisi ili drugi sadržaji sajta potpuno tačni, kompletni, i bez grešaka. Imajte u vidu da su fotografije postavljene u informacione svrhe.

VAŠ NALOG

Za korišće ovog sajta nije ostavljena mogućnost kreiranja korisničkih naloga, a ukoliko eventualno u budućnosti dođe do promene, na ovom mestu obavestićemo o uslovima korišćenja.

OGRANIČENjE ODGOVORNOSTI

Sajt i ustanova koja upravlja sajtom ne može biti odgovorna za učešće u bilo kakvoj direktnoj, indirektnoj, incidentnoj, specijalnoj, značajnoj ili kaznenoj šteti od korišćenja ovog sajta ili drugih hiperlinkovanih sajtova uključujući, bez ograničenja, izgubljeni profit ili prihod, troškovi zamene, prekid poslovanja, gubitak podataka ili štetu koja je rezultat oslanjanja na prezentovane informacije.

DOSTUPNOST SAJTA

KCZR zadržava pravo da prekine obustavi, izmeni ili suspenduje, privremeno ili zauvek, bilo koji aspekt sajta, uključujući dostupnost funcije sajta, u bilo koje vreme bez predhodnog obaveštenja. Slažete se da KCZR nije odgovoran Vama ili nekoj trećoj strani za bilo koju modifikaciju, suspendovanje ili prekid sajta.

Ukoliko imate pitanja u vezi sa Uslovima korišćenja, molimo da nas kontaktirate  kroz kontakt formu.