Klub Prijatelja Kulturnog centra Zrenjanina

Klub prijatelja Kulturnog centra je dobrovoljna, nedobitna organizacija, osnovana radi ostvarivanja i unapređenja zajedničkog i opšteg cilja i interesa u oblasti kulture u Zrenjaninu.
Delatnost Kluba se ogleda u posredovanju u uspostavljanju saradnje između privrednih subjekata, organizacija i pojedinaca sa Kulturnim centrom Zrenjanina, radi stimulisanja, podržavanja i obogaćivanja programskih aktivnosti i poboljšanja kapaciteta Kulturnog centra Zrenjanina. Ovo se postiže: prikupljanjem sredstava i obezbeđivanjem usluga za izvođenje investicionih i drugih radova na objektu KCZR-a; zajedničkim investiranjem članova u kupovinu određene opreme za poboljšanje uslova rada i stvaranja kulturnih sadržaja; stvaranjem uslova za podizanje opšteg nivoa kulture u gradu Zrenjaninu; te predlaganjem aktivnosti i mera i pružanje usluga za unapređenje programskih sadržaja KCZR-a.
Vođeni usvojenim vrednostima KCZR-a koje podrazumevaju da je on ustanova kulture otvorena za saradnju sa građanima, umetnicima, mladima i privrednim subjektima, cilj osnivanja Kluba je učestvovanje navedenih subjekata u postupku donošenja odluka kojima se uređuju pitanja značajna za zaštitu vrednosti iz oblasti kulture. Saradnja članova Kluba sa KCZR-om vodi postizanju cilja da on postane vodeća, savremeno opremljena i programski unapređena kulturna institucija.
Pored KCZR-a, osnivač Kluba je predstavnik AD BB Trejd iz Žitišta, sa kojim je potpisan prvi ugovor o poslovno – tehničkoj saradnji. Ostali članovi Kluba – kompanije i pojedinci – su: Štamparija Diginet, Mat Trejd, Vebit, arhitekta Jelka Đorđević i grafički dizajner Mišo Živanov. Klub je konstantno otvoren za uspostvljanje saradnje sa svim zainteresovanim kompanijama i pojedincima.

Informacije na: kczr@kczr.org