ZAPOSLENI

023/566-712  (lokal 26)
064/811-69-95
e-mail: marinkovic@kczr.org
biografija

023/566-712 (lokal 24)
064/811-69-94
e-mail: kczr@kczr.org

 • Srđan Dević – Glavni i odgovorni urednik
  064/811-64-63
  e-mail: kczr@yahoo.com
 • Ankica Dostanić – Službenik za odnose sa javnošću i marketing
  023/566-712 (lokal 21)
  064/811-64-82
 • Sandra Banjanin – Urednik programa vizuelne umetnosti
  023/566-712 (lokal 22)
  064/811-64-60
  e-mail: sandra.banjanin@gmail.com
 • Predrag Perkić – Grafički urednik
  064/811-64-64
 • Nikoleta Vidaković – Urednik programa vizuelne umetnosti
  023/566-712 (lokal 21)
 • Darija Mišić – Urednik filmskog programa
  023/566-712 (lokal 23)
  064/811-64-87
  e-mail: darija@kczr.org
 • Đorđo Prstojević – Urednik tribinskog programa
  023/566-712 (lokal 21)
  065/2361-391
  e-mail: prdjordjo@yahoo.com
 • Marijana Vidić – Urednik tribinskog programa
  023/566-712 (lokal 21)
 • Dragan Katić – Tehničar investicionog i tehničkog održavanja i održavanja uređaja i opreme – rukovodilac
  023/566-712 (lokal 13)
  064/811-64-62
 • Bojan Stanulov – Tehničar svetla/tona
  023/566-712
 • Nenad Petrović – Tehničar svetla/tona
  023/566-712
 • Zoran Zvekić – Tehničar svetla/tona
  023/566-712
 • Dragan Lazarov – Tehničar svetla/tona
  023/566-712 (lokal 14)
  064/811-64-84
 • Aleksandar Martinov – Tehničar svetla/tona
  023/566-712
 • Đula Feldeši – Tehničar svetla/tona
  023/566-712
 • Dušan Udicki – Tehničar svetla/tona
  023/566-712
 • Vesna Zvekić – Šef računovodstva
  023/566-712 (lokal 23)
  064/811-64-79
  e-mail: racunovodstvo@kczr.org
 • Nikola Grčić – Blagajnik
  023/566-712 (lokali 18 i 20)
  064/811-64-77
 • Nataša Knežević – Konobar
  064/811-64-74
 • Gorica Lazić – Konobar
  064/811-64-74
 • Dejan Trklja – Konobar
  064/811-64-74
 • Daniela Puja – Sekretar 
  023/566-712 (lokal 23)
  064/811-64-67
  e-mail: daniela@kczr.org
 • Srđan Nikolić – Službenik za javne nabavke
  023/566-712 (lokal 23)
  e-mail: javnenabavke@kczr.org
 • Ivana Bogdanović – Poslovni sekretar
  023/566-712 (lokal 16)
  064/811-64-65
 • Ljiljana Nećakov – Poslovni sekretar
  023/566-712 (lokal 16)
  064/811-64-80
  e-mail: ljiljanavecanski@kczr.org
 • Dragan Konjikušić – Radnik obezbeđenja sa oružjem/stražar
  023/566-712
  064/811-64-73
 • Branko Đelić – Radnik obezbeđenja sa oružjem/stražar
  023/566-712
  064/811-64-73
 • Milina Kovačević – Kurir 
  023/566-712
  064/811-64-72