O NAMA

Kulturni centar Zrenjanina je osnovan 1978. godine pod imenom Dom mladosti. Tokom 35 godina postojanja organizovani su raznovrsni kulturni, obrazovni i zabavni programi. Glavne aktivnosti Kulturnog centra Zrenajnina realizuju se u okviru: pozorišnog, dečijeg, filmskog, tribinskog, muzičkog i izložbenog programa, a značajno mesto zauzima sopstvena produkcija i izdavačka delatnost.
Kulturni centar Zrenjanina je javna ustanova, čiji je osnivač grad Zrenjanin, koja organizuje programe namenjene svim starosnim i socijalnim kategorijama stanovništva.

Naša misija je razvijanje, unapređenje i podizanje opšteg nivoa kulture u lokalnoj sredini, zadovoljavanje kulturnih potreba svih građana, negovanje multikulturalnosti, stvaranje ambijenta za razvoj alternativnih i avangardnih kulturnih praksi i staralaštva marginalnih grupa. Naša dealtnost počiva na uverenju da kultura mora biti stvar javne brige i da ona ne može biti prepuštena hirovima tržišta i isključivo privatnoj inicijativi. Za kulturni identitet i kvalitet života u gradu, kao civilizovanoj demokratskoj sredini, neophodno je postojanje institucija koje omogućavaju ispoljavanje kreativnosti građana i pristup kulturnim dobrima.
Bitan segment rada KCZR jeste saradnja i razmena programa sa ostalim ustanovama kulture i organizacijama civilnog sektora u Zrenjaninu i sličnim centrima iz cele Srbije, regiona i šire.

-Podsticaj i afirmacija kulturnog stvaralaštva svih oblika i svih stvaralačkih grupa;
-Kontinuirano delovanje na stvaranju nove kulturne publike;
-Jačanje kapaciteta kroz kadrovsko unapređenje i tehničko osavremenjivanje;
-Modernizacija rada i jačanje ustanove do višeg nivoa samoodrživosti;
-Funkcionalno, estetsko i bezbednosno renoviranje zgrade KCZR-a;
-Umrežavanje sa sličnim ustanovama na kulturnoj sceni.

Naš pozorišni program ima za cilj da upotpuni pozorišnu ponudu. Naša sala je po kapacitetu duplo veća od pozorišne, što pruža mogućnost uspešnije komercijalizacije kada su gostovanja drugih pozorišta u našem gradu u pitanju.
Program namenjen najmlađoj populaciji realizujemo u saradnji sa osnovnim i srednjim školama i sa Centrom za kreativno odrastanje i multikulralnost CEKOM, sa prvensvenim ciljem stvaranja nove kulturne publike.
Koncerte klasične muzike prezentujemo i u Baroknoj sali, u zgradi gradske kuće, a realizacija i kvalitet ove vrste program je uslovljena raspoloživim budžetom. Nastojimo da promovišemo stvaralaštvo mladih zrenjaninskih muzičara različitih muzičkih pravaca.
Naši projektori su reparirani 2013. godine, pa se filmski program odvija u dve sale, velikoj i maloj. Pored komercijalnih filmova u saradnji sa stranim kulturnim centrima i ambasadama, predstavljamo cikluse različitih nacionalnih kinematografija. Emitujemo i retrospektive sa pojedinih filmskih festivala.
U okviru tribinskog programa organizujemo predavanja, rasprave, promocije knjiga, radionice, seminare i okrugle stolove.
Koncepcija izložbenog programa u skladu je sa nedovoljno adekvatnim prostorom u kojem realizujemo izložbe. Orijentisani smo na izložbe fotografija, plakata, crteža i nastojimo da prezentujemo radove vrhunskih umetnika, ali i onih koji su neafirmisani, ili su polaznici likovnih radionica.