IZNAJMLJIVANJE

Kulturni centar Zrenjanina obuhvata površinu od 5000 m2, od čega kancelarijski prostor zauzima manji deo, dok se za izdavanje u zakup daje većina prostora. U zakup nudimo veliku salu, malu salu, kamernu salu, studio, kafea na spratu i hol, koji se mogu koristiti za predstave, koncerte, seminare, sastanke, promocije, proslave rođendana… Prostore je moguće prilagoditi potrebama i specifičnim zahtevima korisnika.

Kontakt: Sredo Pajić, rukovodilac marketing službe
Telefon: 064/811-64-71
e-mail: sredo@kczr.org

Detaljan cenovnik zakupa prostora možete videti na LINKU

 

Kulturni centar Zrenjanina je u mogućnosti da ponudi za iznajmljivanje ozvučenje i tehniku: više vrsta razglasa i video bim.

Kontakt: Sredo Pajić, rukovodilac marketing službe
Telefon: 064/811-64-71
e-mail: sredo@kczr.org

Detaljan cenovnik zakupa prostora možete videti na LINKU