2023. 09. 22. Dani Srpske U Srbiji - Koncert Grupe "Trag"