2023. 01. 17. Tribina “Doprinos Ludvika Kube Istraživanju Tradicionalne Muzike Slovenskih Naroda”