2019. 08. 31. David Mlađović ''Međuodnos Posmatrača I Publike''