2009. 09. 22. Slobodan Đukić ''Staljingradska Bitka''