2008. 09. 30. Slobodan Pajović ''Savremena Latinska Amerika''