2007. 10. 16. Miša Đurković ''Liberalizam I Država''