2006. 06. 15. Petar Atanacković ''Mapiranje Desnog Ekstremizma''