2006. 04. 05. Predstava Učenika 3. Godine Glume Na Mađarskom Jeziku