2005. 06. 07. Jovo Babić ''Etički Aspekti Abortusa''