Zaposleni

023/566-712  lokal 26,

064/811-69-95

 • Miroslav Samardžić – urednik tribinskog programa
  023/566-712 lokal 14
  064/811-64-75
 • Sandra Banjanin – urednik programa vizualne umetnosti
  023/566-712 lokal 22
  064/811-64-60
 • Predrag Perkić – grafički urednik
  023/566-712 lokal 21
  064/811-64-64
 • Dragan Katić – Tehničar investicionog i tehničkog održavanja i održavanja uređaja i opreme – rukovodilac
  023/566-712 lokal 13
  064/811-64-75
 • Bojan Stanulov – Tehničar svetla/tona
  023/566-712
 • Nenad Petrović – Tehničar svetla/tona
  023/566-712
 • Zoran Zvekić – Tehničar svetla/tona
  023/566-712
 • Dragan Lazarov – Tehničar svetla/tona
  023/566-712 lokal 14
  064/811-64-84
 • Aleksandar Martinov – Tehničar svetla/tona
  023/566-712
 • Đula Feldeši – Tehničar svetla/tona
  023/566-712
 • Dušan Udicki – Tehničar svetla/tona
  023/566-712

 

 • Sredo Pajić – Rukovodilac poslova za odnose sa javnošću i marketing
  023/566-712 lokal 22
  064/811-64-71
 • Ankica Dostanić – Službenik za odnose sa javnošću i marketing
  023/566-712 lokal 21
  064/811-64-82
 • Vojislav Marković – Službenik za odnose sa javnošću i marketing
  023/566-712
  064/811-64-88
 • Srđan Dević – Glavni i odgovorni urednik
  023/566-712
  064/811-64-63
 • Vesna Zvekić – Šef računovodstva
  023/566-712 lokal 23
  064/811-64-79
 • Laslo Palfi – Referent za finansijsko-računovodstvene poslove
  023/566-712 lokal 23
  064/811-64-81
 • Nikola Grčić – Blagajnik
  023/566-712 lokali 18 i 20
  064/811-64-77
 • Danijela Puja – Sekretar
  023/566-712 lokal 23
  064/811-64-67
 • Marijana Vidić – Službenik za javne nabavke
  023/566-712
 • Srđan Nikolić– Službenik za odnose sa javne nabavke
  023/566-712 lokal 23
  064/811-64-83
 • Ivana Bogdanović – Poslovni sekretar
  023/566-712 lokal 16
  064/811-64-65
 • Ljiljana Nećakov – Poslovni sekretar
  023/566-712 lokal 16
  064/811-64-80
 • Bogoljub Stikić – Službenik za poslove zaštite, bezbednosti izdravlja na radu – rukovodilac
  023/566-712 lokal 13
  064/811-64-66
 • Dragan Konjikušić – Radnik obezbeđenja sa oružjem/stražar
  023/566-712
  064/811-64-73
 • Branko Đelić – Radnik obezbeđenja sa oružjem/ stražar
  023/566-712
  064/811-64-73
 • Milina Kovačević – Kurir
  023/566-712
  064/811-64-72
 • Nataša Knežević – Konobar
  064/811-64-74
 • Gorica Lazić – Konobar
  064/811-64-74
 • Dejan Trklja – Konobar
  064/811-64-74