Запослени

 • Мирослав Самарџић – уредник трибинског програма
  023/566-712 локал 14
  064/811-64-75
 • Сандра Бањанин – уредник програма визуалне уметности
  023/566-712 локал 22
  064/811-64-60
 • Предраг Перкић – графички уредник
  023/566-712 локал 21
  064/811-64-64
 • Драган Катић – Техничар инвестиционог и техничког одржавања и одржавања уређаја и опреме – руководилац
  023/566-712 локал 13
  064/811-64-75
 • Бојан Станулов – Техничар светла/тона
  023/566-712
 • Ненад Петровић – Техничар светла/тона
  023/566-712
 • Зоран Звекић – Техничар светла/тона
  023/566-712
 • Драган Лазаров – Техничар светла/тона
  023/566-712 локал 14
  064/811-64-84
 • Александар Мартинов – Техничар светла/тона
  023/566-712
 • Ђула Фелдеши – Техничар светла/тона
  023/566-712
 • Душан Удицки – Техничар светла/тона
  023/566-712

 

 • Средо Пајић – Руководилац послова за односе са јавношћу и маркетинг
  023/566-712 локал 22
  064/811-64-71
 • Анкица Достанић – Службеник за односе са јавношћу и маркетинг
  023/566-712 локал 21
  064/811-64-82
 • Војислав Марковић – Службеник за односе са јавношћу и маркетинг
  023/566-712
  064/811-64-88
 • Срђан Девић – Главни и одговорни уредник
  023/566-712
  064/811-64-63
 • Весна Звекић – Шеф рачуноводства
  023/566-712 локал 23
  064/811-64-79
 • Ласло Палфи – Референт за финансијско-рачуноводствене послове
  023/566-712 локал 23
  064/811-64-81
 • Никола Грчић – Благајник
  023/566-712 локали 18 и 20
  064/811-64-77
 • Данијела Пуја – Секретар
  023/566-712 локал 23
  064/811-64-67
 • Маријана Видић – Службеник за јавне набавке
  023/566-712
 • Срђан Николић– Службеник за односе са јавне набавке
  023/566-712 локал 23
  064/811-64-83
 • Ивана Богдановић – Пословни секретар
  023/566-712 локал 16
  064/811-64-65
 • Љиљана Нећаков – Пословни секретар
  023/566-712 локал 16
  064/811-64-80
 • Богољуб Стикић – Службеник за послове заштите, безбедности издравља на раду – руководилац
  023/566-712 локал 13
  064/811-64-66
 • Драган Коњикушић – Радник обезбеђења са оружјем/стражар
  023/566-712
  064/811-64-73
 • Бранко Ђелић – Радник обезбеђења са оружјем/ стражар
  023/566-712
  064/811-64-73
 • Милина Ковачевић – Курир
  023/566-712
  064/811-64-72
 • Наташа Кнежевић – Конобар
  064/811-64-74
 • Горица Лазић – Конобар
  064/811-64-74
 • Дејан Тркља – Конобар
  064/811-64-74