6. decembar - tribina "Gusle srpski kod"

24. novembar - izložba “Nikola Tesla i Visoka tehnička škola u Gracu”