1. avgust Izložba Milane Lane Paunović Rajšić "Fotografija - Zaustavljeni Performans"

30. jul Karavan Banatske bajke u Česteregu

30. jul Dešavanja na Korzo festu

29. jul Dešavanja na Korzo festu

23. jul Dešavanja na Korzo festu

22. jul Banatska bajka - Milica Dosković

22. jul Dešavanja na Korzo festu

21. jul Dečji program u okviru Banatske bajke