01. O нама

Културни центар Зрењанина је основан 1978. године под именом Дом младости. Током 35 година постојања организовани су разноврсни културни, образовни и забавни програми. Главне активности Културног центра Зренајнина реализују се у оквиру: позоришног, дечијег, филмског, трибинског, музичког и изложбеног програма, а значајно место заузима сопствена продукција и издавачка делатност

Културни центар Зрењанина је јавна установа, чији је оснивач град Зрењанин, која организује програме намењене свим старосним и социјалним категоријама становништва.

02. Наша мисија

Наша мисија је развијање, унапређење и подизање општег нивоа културе у локалној средини, задовољавање културних потреба свих грађана, неговање мултикултуралности, стварање амбијента за развој алтернативних и авангардних културних пракси и старалаштва маргиналних група. Наша деалтност почива на уверењу да култура мора бити ствар јавне бриге и да она не може бити препуштена хировима тржишта и искључиво приватној иницијативи. За културни идентитет и квалитет живота у граду, као цивилизованој демократској средини, неопходно је постојање институција које омогућавају испољавање креативности грађана и приступ културним добрима.

Битан сегмент рада КЦЗР јесте сарадња и размена програма са осталим установама културе и организацијама цивилног сектора у Зрењанину и сличним центрима из целе Србије, региона и шире.

03. Стратешки правци деловања и приоритетни циљеви

Подстицај и афирмација културног стваралаштва свих облика и свих стваралачких група

Континуирано деловање на стварању нове културне публике

Јачање капацитета кроз кадровско унапређење и техничко осавремењивање

Модернизација рада и јачање установе до вишег нивоа самоодрживости

Функционално, естетско и безбедносно реновирање зграде КЦЗР

Умрежавање са сличним установама на културној сцени

04. Наш програм

Наш позоришни програм има за циљ да употпуни позоришну понуду. Наша сала је по капацитету дупло већа од позоришне, што пружа могућност успешније комерцијализације када су гостовања других позоришта у нашем граду у питању.

Програм намењен најмлађој популацији реализујемо у сарадњи са основним и средњим школама и са Центром за креативно одрастање и мултикулралност ЦЕКОМ, са првенсвеним циљем стварања нове културне публике.

Концерте класичне музике презентујемо и у Барокној сали, у згради градске куће, а реализација и квалитет ове врсте програм је условљена расположивим буџетом. Настојимо да промовишемо стваралаштво младих зрењанинских музичара различитих музичких праваца.

Наши пројектори су репарирани 2013. године, па се филмски програм одвија у две сале, великој и малој. Поред комерцијалних филмова у сарадњи са страним културним центрима и амбасадама, представљамо циклусе различитих националних кинематографија. Емитујемо и ретроспективе са појединих филмских фестивала.

У оквиру трибинског програма организујемо предавања, расправе, промоције књига, радионице, семинаре и округле столове.

Концепција изложбеног програма у складу је са недовољно адекватним простором у којем реализујемо изложбе. Оријентисани смо на изложбе фотографија, плаката, цртежа и настојимо да презентујемо радове врхунских уметника, али и оних који су неафирмисани, или су полазници ликовних радионица.

    Претходна
  • Следећа