Mesec Matice srpske u Zrenjaninu

Pod pokroviteljstvom Grada Zrenjanina, Kulturni centar Zrenjanina i Matica srpska organizuju manifestaciju „Mesec Matice srpske u Zrenjaninu“. Manifestacijom je predviđeno da se u Kulturnom centru od 9. do 30. maja održe četiri predavanja članova i saradnika Matice srpske eminentnih stručnjaka, profesora univerziteta i akademika na temu očuvanja identiteta srpskog
naroda u Vojvodini sa posebnim osvrtom na Banat, očuvanja srpskog jezika i pisma, kao i značaju zadužbinarstva kod Srba na čijim temeljima je i nastala Matica srpska. Zasebno predavanje biće posvećeno Milošu Crnjanskom.
Otvaranje manifestacije je u utorak, 9. maja u 19 časova u Kulturnom centru Zrenjanina. Posetiocima će se obratiti Generalni sekretar Matice srpske dr Milan Micić, Goran Marinković, direktor Kulturnog centra i Đorđo Prstojević urednik tribinskog programa.
Nakon otvaranja prvo predavanje će održati prof. dr Goran Vasin na temu „Srpska Vojvodina -175 godina Majske skupštine“.

U nastavku pogledajte detaljan raspored predavanja koja će se održati u toku trajanja manifestacije:

Utorak, 9. maj – 19 časova
Predavanje na temu “Srpska Vojvodina – 175 godina Majske skupštine”

Prevavač je prof. dr Goran Vasin, redovni profesor Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu a moderator je Đorđo Prstojević, urednik tribinskog programa Kulturnog centra.
Prof. dr Goran Vasin govoriće o značaju Majske skupštine za srpski narod u Vojvodini, istorijske okolnosti koje su predhodile odlukama skupštine, kao i posledice koje su donete odluke na Majskoj skupštini imale u turbulentnim vremenima za Austrougarsku monarhiju i narode koji su živeli pod njom.

Utorak, 16. maj – 19 časova
Predavanje: “Davali su svome otačestvu: zadužbine Matice srpske sa područja Banata”
Predavač: Jelena Veselinov, upravnik poslova Matice srpske.
Moderator: Đorđo Prstojević urednik tribinskog programa Kulturnog centra.
Jelena Veselinov master pravnih nauka, rukovodilac naučno – istraživačkog projekta „Pravni položaj zadužbina Matice srpske od njihovog osnivanja do aktuelnog zakona o zadužbinama i fondacijama“ predstaviće nam zadužbine i zadužbinare Matice srpske u Banatu, ciljeve njihovih zadužbina i ukazaće na značajne ličnosti čije je školovanje potpomognuto zadužbinskim sredstvima, kao i da osvetli kakva je bila sudbina ovih zadužbina.

Utorak, 23. maj – 19 časova
Predavanje: “Srpska jezička slika Banata u prošlosti i danas”
Predavač: Prof. dr Isidora Bjelaković redovni profesor Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu.
Moderator: Đorđo Prstojević urednik tribinskog programa Kulturnog centra.
Prof. dr Isidora Bjelaković šef Odseka za srpski jezik i lingvistiku Filozofskog fakulteta u Novom Sadu održaće predavanje o istorijskoj upotrebi srpskog jezika u Banatu, njegovoj standardizaciji u prošlosti, do danas.

Utorak, 30. maj – 19 časova
Tema: “Miloš Crnjanski kao lirski pesnik”
Predavač: Akademik Jovan Delić.
Moderator: Đorđo Prstojević urednik tribinskog programa Kulturnog centra.
U sklopu manifestacije „ Mesec Matice srpske u Zrenjaninu“ poslednje predavanje će imati akademik Jovan Delić redovni profesor Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu.
Profesor Delić kao jedan od naših najboljih pozanavalaca dela Miloša Crnjanskog govoriće o njegovim poemama Stražilovo, Serbia i Lament nad Beogradom koje potvrđuju da je Crnjanski uzdigao poemu na sam vrh srpskog pesništva.