Međunarodni likovni konkurs 30x30

Kulturni centar Zrenjanina i autor projekta mr Milutin Mićić već 14 godina uspešno raspisuju likovni konkurs 30×30. Ovaj projekat je međunarodnog karaktera. Svake godine oko 300 autora šalje svoje radove na ovaj konkurs.

Projekat je otvoren za dvodimenzionalne i trodimenzionalne radove u svim tehnikama i disciplinama. Jedino ograničenje je da dvodimenzionalni radovi moraju biti formata 30 sa 30 santimetara. Kod trodimenzionalnih radova jedna dimenzija treba da bude 30 santimetara, a ostale dve ne smeju da budu veće od 30 santimetara

Pored slobodnih rešenja, ovaj projekat nudi autorima i mogućnost da  promišljaju na  zadatu temu-zadatak.

Smatramo da je mišljenje umetnika o dešavanjima u svetu zapostavljeno, a da je vredno i dragoceno.