JNOP 1/2020 Otvoreni postupak javne nabavke – Nabavka i ugradnja digitalnog laserskog projektora sa pratećom opremom