JNMV 1/2018 Javna nabavka malih vrednosti – Nabavka električne energije