JNMV 1/2017 Javna nabavka malih vrednosti – Nabavka električne energije