26. 05. Film "Prvo predskazanje"

-Velika sala, 20h, 300 dinara-

Kada mlada Amerikanka bude poslata u Rim kako bi započela život u službi crkve, ona nailazi na tamu pod kojom dovodi u sumnju sopstvenu veru i otkriva zastrašujuću zaveru koja teži
rađanju otelovljenja zla.