2024. 06. 27. Branet Milkovski "Slama Kao Sirovi Materijal Koja Odiše Umetnošću"