2024. 05. 29. Izložba "Sa Dunjom I Kreativnim Gimnazijalcima Kroz Plankov Park"