2024. 05. 28. Mesec Matice Srpske U Zrenjaninu

-Promocija zbirke pesama "Rakije i rane"-