2024. 05. 08. Tribina "Kreativna Vizija Budućnosti Zrenjanina Na Pupinovom Nasleđu"