2024. 03. 28. Izložba Grafika Studenata Fakulteta Umetnosti U Nišu