2023. 10. 26. Vukoman Maksimović "Ekologija Kroz Razgovore I Saopštenja"