2023. 08. 19. Književni Klub Kulturnog Centra “Sveti Sava”