2023. 05. 23. Tribina "Srpska Jezička Slika Banata U Prošlosti I Danas"