2023. 05. 16. Tribina "Davali Su Svome Otačestvu: Zadužbine Matice Srpske Sa Područja Banata"