2023. 02. 23. Bojan Milosavljević "Portret Kao Izazov"