2022. 12. 10. Godišnji Koncert Kulturno-Umetničkog Društva GIK "Banat-Pionir"