2022. 11. 24. Izložba “Nikola Tesla I Visoka Tehnička Škola U Gracu”