2022. 11. 12. Strahinja Mađioničar "Magična komedija"