2022. 09. 07. Viorel Flora – 50 Godina Profesionalnog Rada