2022. 01. 30. Humanitarna Fondacija "Srce Johanovo"

Fotografije: Vladimir Nikolić