2022. 01. 24. Obeležavanje Međunarodnog Dana Sećanja Na Žrtve Holokausta