2021. 05. 06. Izložba "Oplećak - Rumunska Tradicionalna Košulja Iz Banata"