2021. 02. 04. Mihal Đurovka "Programiranje Osećaja U Boji"