(2020.) Ravnicom, raspevano

Ravnicom, raspevano (zbornik radova književnog konkursa Slobodna tema 2020.)
Izdavač: Kulturni centar Zrenjanina, 2020.