2020. 02. 06. Izložba ''Arhitekture Aleksandra Stjepanovića''