2018. 04. 05. Ivana Ivanović ''Interpretacija Života Kroz Kolorit Svetlosti''