2016. 12. 09. Salon Arhitekture Novi Sad ''Prespajanje''