2014. 11. 25. Filip Krčmar ''Uništavanje Kulturnog Nasledja U Zrenjaninu''