2014. 03. 04. Aleksandra Maksić ''Filozofija Kao Disciplina'