2014. 02. 21. Tamara Gađanski ''Kamera Je Moj Pasoš''